Sunday, 14 August 2011

Renungan Ramadhan 15


Assalamualaikumwarahmatullah, 

Saudara-saudari yang dirahmati Allah, 

Sifat pemurah merupakan salah satu daripada sifat-sifat orang beriman dan lebih-lebih 
lagi oleh kerana bulan Ramadhan merupakan bulan kebajikan, maka sifat pemurah telah 
menjadi lebih terserlah.  Rasulullah (saw) yang menjadi ikutan kita telah memberikan 
contoh yang terbaik dalam hal ini. 

Kedermawanan beliau pada bulan Ramadhan berlipat ganda dibanding bulan-bulan lainnya, sebagaimana kemurahan Tuhannya berlipat ganda  pada bulan ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas (r.a.) bahawa: 

“Nabi (saw)  adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan 
Ramadhan, saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Qur’an.  Jibril 
menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan, lalu membacakan kepadanya AlQur’an. Rasulullah (saw) ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada 
angin yang berhembus.”  
(hadis Riwayat Bukhari dan Muslim) 

Kedermawanan adalah sifat murah hati dan  banyak memberi. Allah pun bersifat Maha 
Pemurah, Allah Ta’ala Maha Pemurah, kedermawanan-Nya berlipat ganda pada waktuwaktu tertentu seperti bulan Ramadhan.  

Bulan Ramadhan adalah saat Allah berderma kepada para hamba-Nya dengan rahmat, 
ampunan dan pembebasan dari api Neraka, terutama pada Lailatul Qadar Allah Ta’ala 
melimpahkan kasih-Nya kepada para hamba-Nya yang bersifat kasih, maka barangsiapa 
berderma kepada para hamba Allah niscaya Allah Maha Pemurah kepadanya dengan 
anugerah dan kebaikan. 

Membantu orang-orang yang berpuasa dan  berdzikir untuk senantiasa taat, agar 
memperoleh pahala seperti pahala mereka; sebagaimana siapa yang membekali orang 
yang berperang maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang, dan siapa 
yang menanggung dengan baik keluarga orang yang berperang maka ia memperoleh pula 
seperti pahala orang yang berperang. 

  Dinyatakan dalam hadits Zaid bin Khalid dari Nabi (saw)  beliau bersabda: 
 “Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berpuasa maka baginya seperti pahala 
ovang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya. “  
(hadis Riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi). 

Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama  merupakan sebab masuk Surga. 
Dinyatakan dalam hadis Ali radhiallahu ‘anhu, bahawa Nabi(saw) bersabda: 

“Sungguh di Surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari 
dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. “ Maka berdirilah kepada beliau 
seorang Arab Badui seraya berkata: Untuk siapakah ruangan-ruangan itu wahai 30
Rasulullah,?jawab beliau: “Untuk siapa saja  yang berkata baik, memberi makan, selalu 
berpuasa dan shalat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur. “ 
 (Hadis Riwayat. At-Tirmidzi dan Abu Isa berkata, hadits ini gharib) 

Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapuskan dosa-dosa 
dan menjauhkan dari api Neraka Jahannam, terutama jika ditambah lagi shalat malam.  
Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi (saw)  bersabda:  

“Puasa itu perisai dan benteng kokoh yang melindungi seseorang dari api Neraka”.  
(Hadis riwayat Ahmad) 

Dalam hadis lain,  dari Mu’adz(ra) bahawa Rasulullah (SAW)  bersabda: 

“Sedekah dan shalat seseorang di tengah malam dapat menghapuskan dosa sebagaimana 
air memadamkan api” 
(Hadis riwayat At-Tirmidzi) 

Kita maklum bahawa adalah sukar untuk menjaga puasa yang sempurna.  Biasanya tentu 
terdapat kesilapan atau kekurangan.  Maka sedekahlah yang bakal menampung 
kekurangan atau ketidak-sempurnaan ini.   

Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dan keikhlasan untuk beramal..! Terima Kasih Membaca Entry Ini kawan !

1 comment:

Anonymous said...

:) rerajin la kite bersedekah ye.. hehe